Güneş YILDIZ

Benim geliş amacım özellikle “Bu problem çözülemez” cümlesine karşı daha güçlü olmaktı. Ve eğitim sonrasında da hem bütün problem çözme araçlarını belli bir sistematik içinde bütün olarak kullanmayı hem de bunların altında yatan gerekçeleriyle ve yöntemleriyle birlikte kavramayı edindim. Ayrıca İstatistiksel olarak çok fazla yeni yöntem öğrendik. Ve bütün bunları kullanarak artık problemlere karşı daha güçlü hissediyorum kendimi. O yüzden teşekkür ediyorum her şey için.