İlker Güner

Hayatın gerçeğinin tam içine girip, bütün sonucu net bir şekilde istatistik olarak, sayısal olarak, karşı çıkılamayacak şekilde ortaya koyan bir süreç.