ALTI SİGMA YEŞİL KUŞAK

YEŞİL KUŞAK EĞİTİMLERİ

Yeşil Kuşak eğitimleri bir Altı Sigma projesini yürütmek, karar vermek ve problemleri çözmek için gereken metodolojiyi, tüm temel süreç analiz ve iyileştirme yöntemlerini ve istatistiksel araçları içerir. Eğitim; her biri yaklaşık bir ay arayla gerçekleştirilen dört modülden oluşan üçer gün süreli, toplam 12 günlük bir eğitimdir.

Yeşil Kuşaklar eğitimler süresince gerçek ve finansal getiri sağlayacak, dolayısıyla başarıları parasal olarak değerlendirilebilecek birer proje yürütürler. Projelerle ilgili gelişmeler eğitimin her aşamasında ve sonunda eğitmenler tarafından gözden geçirilir, değerlendirilir ve gereken geri besleme bilgisi paylaşılır.

Eğitim sırasındaki uygulamalarda, eğitimin sonunda yapılan bitirme sınavında ve projelerinde başarılı olan adaylar “Yeşil Kuşak Başarı Sertifikası” almaya hak kazanırlar.