Mehmet YILMAZ

"Günümüz koşullarında, özellikle Tekstil sektörünün, rekabet avantajını arttırabilmesi, gelişebilmesi ve bir Dünya markası olabilmesi, maliyetlerini büyük oranda düşürebilmesine bağlı. Şirketler, Ürün fiyatlarını serbest piyasa koşullarında istedikleri gibi arttıramadıklarına göre, maliyetlerini düşürmek zorundalar. Bu da ancak,  sahip olunan nitelikli işgücü sayesinde operasyonel mükemmelliğe erişerek olabilir.
Geleneksel iyileştirme yöntemleri, şirketlerin birçoğu tarafından günümüze kadar kullanıldı ve gerçekten de verimlilik, karlılık, süreç iyileştirme konularında ciddi başarılar kazanıldı.  Ancak bundan sonrasında, fark yaratacak sistemlere, metodolojilere ihtiyaç vardı. Tam da bu noktada, başarısını kanıtlamış bir sistem olan 6 Sigma’yı 2009 yılı başında uygulamaya başladık.  
2 yıl içerisinde 27 çalışanımıza Kara Kuşak, 70 çalışanımıza da Sarı Kuşak eğitimi verdik. Böylece hislerimizle değil de,  verilerle konuşma kültürünü ve sürekli iyileştirme mantığını şirket içinde yaymış olduk. Geçen zaman içerisinde biten projeler, yanılmadığımızı gösterdi.  Bu metodoloji ile, günümüz koşullarında hiç de gözardı edilemeyecek kadar yüksek finansal getirilerin yanı sıra çalışanların yönetime katılımı, çalışan motivasyonu, çözülemeyecek problem olmadığına dair inancın artması gibi kazanımlar elde ettik. 
Bugüne kadar aldığımız eğitimler içerisinde en uygulanabilir ve faydaya dönüştürülebileni 6 Sigma eğitimleri oldu. Dolayısıyla, 6 Sigma sistemini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."