Blog

Dijital Dönüşümde Kavram Karmaşası

Dijital Dönüşümde Kavram Karmaşası

Her geçen gün artan dijital dönüşüm projelerine ve bunlar rekabet için gerekli olarak görülür. Dijital dönüşüm yol haritası oluşturmak konusunda bir çok farklı görüş ve yaklaşım bulunmaktadır.

Bu farklılaşmanın en kuvvetli muhtemel sebebi dijital dönüşüm dilidir. Daha spesifik olarak, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ile ilgili 3 anahtar terim vardır. Yani bu terimler birbirleriyle karıştırılması ve yanlış uygulanması gerekir. (i) dijitizasyon, (ii) dijitalleşme ve (iii) dijital dönüşüm olarak adlandırılır. Fakat 3 ifade de farklı konulara işaret etmektedir.

YALIN ALTI SİGMA VE 5S

YALIN ALTI SİGMA VE 5S

Yalın Dönüşüm

Verimli ve keyifli bir yolculuktur yalın dönüşüm. Dönüşüme başlarken iyi bir planlama ve strateji her şeyden önemli hale gelir. Bu sayede kurumlar daha sade süreçlere ulaşırken, yüksek ve sürdürülebilir karlılığa, israftan arınmış süreçlerde çalışan çoklu yetkinliğe sahip çalışanlara ve değer odaklı iş yapma kültürüne ulaşırlar.

5S tüm bu yolculuğun ve amacın ilk adımı olarak kabul edilir ve dönüşüm yolculuğuna da buradan başlanır. Genellikle uygulama başarılı bir ilk adımın ardından, sürdürülebilir bir disipline dönüşmede sabır ve zamana ihtiyaç duyar. 5S uygulamasında en kritik olan aslında görsel değişim ve onun sürekliliği değildir. Kültürel dönüşüm ve iş yapma biçimine dönüşen 5S uygulaması kuruma disiplinli, özenli ve kalite standartları yüksek iş yapma alışkanlığı kazandırır.

Grafik Özeti: Minitab’ın “Aha” Aracı

Grafik Özeti: Minitab’ın “Aha” Aracı

Herhangi bir altı sigma uzmanının bildiği üzere, iyi veriler hayati birkaç problem kök nedeni doğrulamanın anahtarıdır. Bir başka ifadeyle yeni bir sürecin problem kök nedenlerini müşteri gereksiniminin karşılandığı noktaya kadar ortadan kaldırmak veya yeterince azalttığını doğrulamakta denebilir. Bu iyi veriler, yeni verilerden veya geçerli ve kabul edilebilir geçmiş verilerden gelebilir.

İyi veriler elde edildiğinde, Minitab gibi bir yazılımın gücü, proje ekibinin analitik çabalarını hızlı ve kapsamlı hale getirecektir. Minitab’daki istatistiksel ve grafiksel araçlar, en karmaşık hesaplamaları bile doğru ve anında yapabilir. Kısacası Minitab, kuşaklar için gerçek bir üretkenlik arttırıcı araçtır.

PAYDAŞLAR: PROJE BAŞARISININ ANAHTARI

PAYDAŞLAR: PROJE BAŞARISININ ANAHTARI

Yalın Altı Sigma kuşaklarının sıkça karşılaştığı sorunlardan biri, süreç değişiklikleri için kilit paydaş desteği sağlama ihtiyacıdır. Ekip, DMAIC yaklaşımını kullanarak, kuruluş için kabul edilebilir olmakla birlikte, hayati birkaç problem kök nedene en iyi şekilde hitap eden çözümü seçmelidir. Başka bir deyişle, yeni süreç prosesin eksikliklerini gidermesi VE kuruluşun desteğine sahip olması gerekir.

Çoğu zaman bu değişiklikler “biz her zaman bu şekilde yapıyorduk” zihniyetine aykırıdır. Ve genellikle kötü performans gösteren süreç, başlangıçta üst düzey bir yönetici veya süreç yetkinliğine veya deneyimine sahip bir kilit paydaş tarafından geliştirilmiştir. Bu kişiler süreçteki desteklerini ortaya koyarken, çoğu zaman “bebeklerinin” değiştiğini görmeye pek hevesli değillerdir.