Altı Sigma Uygulama Modeli

1. Faz: Strateji, Planlama ve Altyapı;

 

Bu başlangıç fazında üst yönetimle birlikte şirketin iş hedeflerine uygun Altı Sigma stratejisi ve uygulama planı oluşturulur. Üst ve orta yönetimin Altı Sigma kavramları, rolleri ve programın bütünü hakkında ayrıntılı olarak bilgilenmesi yönetici eğitimleri, çalıştaylar ve karşılıklı görüşmeler yoluyla sağlanarak, programı yönetecek Şampiyonlar seçilir ve Altı Sigma Liderlik ekibi oluşturulur. Buna paralel olarak Altı Sigma’nın şirkette nasıl yürütüleceğini belirleyecek destek fonksiyonların katılımıyla Altı Sigma altyapısı / el kitabı hazırlanır.

Altı Sigma Elkitabı

Altı Sigma Elkitabı, Altı Sigma uygulayan kuruluşların tüm çalışanlarının başvurabileceği bir altyapı kaynağıdır. Başarılı bir Altı Sigma yayılımı için çalışanların ve de Altı Sigma uygulayıcılarının program hakkındaki tüm sorularına yanıt bulabilecekleri bir Altı Sigma altyapısı oluşturmak çok önemlidir. Altyapı içeriği, şirketin Üst Yönetimi ile birlikte, İnsan Kaynakları, Finans ve İletişim bölümleri yöneticilerinin katılımı ve kararları ile hazırlanır.

MATRİS, müşterilerinin Altı Sigma Elkitabı oluşturma çalışmalarını yürütürken, en iyi uygulamalar, sunuşlar, örnek olay çalışmaları, Sık Sorulan Sorular gibi yıllar içinde oluşan Altı Sigma birikimini de müşterilerine aktarmaktadır.

 

2. Faz: Uygulama ve Yayılım;

 

Yönetimle birlikte iş hedeflerine ve Altı Sigma stratejisine uygun iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi, Kara Kuşakların ve/veya Yeşil Kuşakların seçilmesi, projelerin seçilmesi ve tanımlanması, Kara Kuşak, Yeşil Kuşak ve takım üyesi eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi 2. Fazın içerdiği faaliyetlerdir. Kara Kuşaklar ve/veya Yeşil Kuşaklar eğitimleriyle birlikte, gerçek ve kazanç sağlayacak dolayısıyla başarıları parasal olarak değerlendirilebilecek projeleri bu faz sonunda tamamlayarak aldıkları eğitimleri gerçek uygulamalarla pekiştirirler. Projeler sonucunda elde edilen stratejik ve finansal kazançlar raporlanır. Altı Sigma programının kazançlarının tüm çalışanlar tarafından görülmesi ve tanınması sağlanır. Yetişmiş olan Kara Kuşak ve/veya Yeşil Kuşaklar için ikinci projeler tanımlanarak başlatılır.

 

3. Faz: Sürdürme ve Yayılım;

 

Üst yönetimle birlikte ilk iki faz sonunda elde edilen sonuçların ve Altı Sigma yayılım programının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi bu fazın ilk aktivitesidir. Değerlendirme sonuçlarına uygun olarak ikinci dalgada yetişmesi planlanan Kara Kuşak ve Yeşil Kuşaklar ve projeleri seçilerek ikinci dalga eğitimlerinin ve projelerinin gerçekleştirildiği fazdır.

 

4. Faz: Kurumsal Davranış Biçimi;

 

3.Faz sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ve Altı Sigma konusundaki dış destek gereksinimini ortadan kaldıracak olan Uzman Kara Kuşakların yetiştirilmesi bu fazda gerçekleştirilir. MATRİS Danışmanlık kendi rolünü yerine getirebilecek Uzman Kara Kuşak adaylarını birer danışman ve eğitmen olarak yetiştirerek müşterinin dış destek gereksinimini minimuma indirmeyi hedefler.

Bu fazda yeni süreçlerin hiçbir sorun çıkarmayacak / mükemmel şekilde devreye alınması için “Altı Sigma İçin Tasarım – DFSS” metodolojisi ve araçlarının da eğitimleri gerçekleştirilerek, problemleri çözen altyapı ve alışkanlığın üzerine yeni süreçleri problemsiz bir şekilde devreye alabilen, başlatabilen bir altyapı kurulur ve gereken insan kaynağı yetiştirilir.

Sonuçlar:

Dört fazın sonunda kuruluşta projelerden elde edilmiş olan parasal kazançların ötesinde, daha da önemli olan dört köklü değişim gerçekleşmiş ve kalıcı biçimde yerleşmiş olur:

I. İş sonuçlarına etkisi olan her performans çıktısının ölçülerek izlendiği, kararların ölçüm sonuçlarına ve veriye dayandığı kurumsal kültür.

II. Mevcut süreçleri, özellikle de iş sonuçlarına önemli etkisi olanları mükemmel/hatasız hale getirme becerisine sahip kurumsal davranış biçimi ve alışkanlığı.

III. Yeni süreçleri mükemmel/hatasız şekilde devreye alma becerisine sahip kurumsal davranış biçimi ve alışkanlığı.

IV. Bu davranış biçimlerinin ve alışkanlıklarının ortaya çıkardığı parasal kazançların ve iş sonuçlarının (karlılığın ve satışların artması) getirdiği inanç, güven ve moral.