Süreç Yönetimi

Müşterilere sunulan ürünlerin/hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayanlar süreçler ve süreçlerin birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleridir. Mevcut ve gelecekteki müşteri beklentilerini çözümlemek, iş süreçlerini amaca uygun ve kabul edilebilir çıktılar vermesini sağlayacak şekilde tasarımlamak, uygulamak ve geliştirmek tüm süreçlerin birbirleriyle ilişki ve etkileşimlerini müşteri memnuniyeti ve verimliliğe odaklı olarak kurmak ve yönetmek bir süreç şirketi olmayı gerektirir.

Süreç şirketi olmak kuruluşun her kademesinde sonuçların süreçler yoluyla elde edildiği bilincinin sindirilmiş olması, herhangi bir sonuç değerlendirilirken ardındaki sürecin fotoğrafının ilgili herkesin kafasında canlanması ve birimlerin/bölümlerin kendi uzmanlık alanları doğrultusunda süreçlerin başarısı ekseninde organize olması anlamına gelmektedir.

MATRİS Danışmanlık firmaların verimliliğini artırmak, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve dolayısıyla iş sonuçlarını iyileştirmek için;
  • Mevcut süreçlerin analiz edilmesi,
  • Kilit ve Kritik Süreçlerin belirlenmesi,
  • Bu süreçlerin yeniden yapılandırılması ve haritalanması,
  • Süreçlerin birbirleriyle ilişkilerinin ve etkileşimlerinin, en yüksek topyekun performans düzeyini sağlayacak şekilde kurulması ve çalıştırılması,
  • Birimlerin/bölümlerin/fonksiyonların süreçlerin etrafında organize edilmesi,
  • Süreç yönetiminin gerçekleşmesini sağlayacak yönetim ve planlama yazılımlarının geliştirilmesi ve devreye alınması,
  • Çalışanların süreç odaklı düşünmesini sağlayacak şekilde değişim yönetimi konularında engin birikimi, deneyimi ve etkin süreç yönetimi araçları ile hizmet vermektedir.