Sürekli İyileştirme

SİP – Sürekli İyileştirme Programı

SİP; temel problem çözme araçlarının sağlam bir metodoloji ve proje yönetimi disiplini içerisinde kullanılması yoluyla süratli çözümler elde etmeyi başaran süreç iyileştirme programıdır.

SİP proje liderleri mühendisler, beyaz yakalı çalışanlar veya liderlik vasfına sahip mavi yakalı çalışanlardan seçilebilir. Programın temel dayanağı problem çözme yeteneği yüksek SİP proje liderleridir.

Tipik bir SİP programı devreye alma süresi yaklaşık 6 aydır.

Firmalardaki özellikle çözümleri için problem çözme araçları bilgisinden çok disiplinli/metodik bir yaklaşım ve takım çalışması gerektiren, çözülmesi halinde kazancı çözüm için harcanan çaba ve kaynak ile karşılaştırıldığında çok yüksek olan problemleri süratle çözmeyi sağlayan metodoloji ve araçlar bütünüdür. Bu tür problemleri çözmek üzere oluşturulmuş proje takımlarını yönetmek ve temel karar verme araçlarını kullanmak yoluyla süratle sonuçlara ulaştırmak üzere yetiştirilen proje liderleri SİP’in temel eksenini oluştururlar.