GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

Kimler Katılmalı?

-Ar-Ge Mühendisleri ve Uzmanları

-Ür-Ge Mühendisleri ve Uzmanları

-Kalite Mühendisleri ve Uzmanları

-Bakım / Onarım Mühendisleri

 

Ürün ömür testleri nasıl yapılır?

-Birbirinin alternatifi olan iki malzemenin hizmet ömrü karakteristikleri nelerdir?

-Ürün, güvenilirlik şartnamelerini karşılıyor mu?

-Tasarımda yapılması öngörülen değişiklik ürün güvenilirliğini nasıl etkileyecek?

-Ürün için önceden tahmin edilen garanti maliyetleri ne kadar olacak?

-Ürünün raf ömrü ne kadar olacak?

-Bir parçanın veya komponentin hizmet ömrü ne kadar süredir?

-Garanti süresi dolmadan ürünlerin yüzde kaçı arızalanacak?

-Depoda beklemek zorunda olan parçaların garanti süresi nasıl etkilenir?

-Kaç adet ürünü arızalanıncaya/hasarlanıncaya kadar test etmek gerekir?


Bu tür sorulara güvenilirlik tekniklerini kullanarak cevap aramalıyız.

 

Kazanımlar;

Güvenilirlik metotlarının temel kavramları ve kullanım alanları,

Dağılımların karakteristikleri ve kullanımlarının anlaşılması,

Örnek büyüklüğünün saptanması,

“En Küçük Uç Değer” dağılımını kullanarak modelleme,

Arıza oluşmadan parçanın hizmet ömrünü modelleme,

Çoklu arıza modu içeren bir sistemin güvenilirliğinin tahmini,

Onarılabilir bir sistemin güvenilirliğinin ve onarım maliyetlerinin zaman içinde azalan, artan ya da sabit kalıp kalmadığının saptanması,

En yüksek arıza riskine sahip olan öğelerin saptanması,

Hızlandırılmış ömür testi,

Probit (madde) analizi ile gerilim değişkeninin arızalanmaya etkisinin değerlendirilmesi.