Kara Kuşak

Kara Kuşak Eğitimleri

Kara Kuşak eğitimleri bir Yalın 6 Sigma projesini yürütmek, karar vermek ve problemleri çözmek için gereken metodolojiyi, tüm süreç analiz ve iyileştirme yöntemlerini ve istatistiksel araçları içerir. Eğitimde sınıf içi uygulamalar yoluyla Kara Kuşakların aynı zamanda proje yönetimi, liderlik, karar verme ve iletişim becerilerinin ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesi sağlanır.

Kara Kuşak Eğitimleri her ay bir hafta olmak üzere peş peşe beş ay toplam 5 modül ve 23 gün süren uygulamalı bir eğitimdir. Eğitim Yalın Altı Sigma dMAIC sürecine uygun olarak ve eğitim sonunda Kara Kuşak adaylarının birer projeyi başarıyla tamamlayarak firmalarına parasal kazanç getirmelerini sağlayacak şekilde tasarımlanmıştır.

Kara Kuşaklar eğitimler süresince gerçek ve finansal getiri sağlayacak, dolayısıyla başarıları parasal olarak değerlendirilebilecek birer proje yürütürler. Projelerle ilgili gelişmeler eğitimin her aşamasında ve sonunda eğitmenler tarafından gözden geçirilir, değerlendirilir ve gereken geri besleme bilgisi paylaşılır.

Eğitim sırasındaki uygulamalarda, eğitimin sonunda yapılan bitirme sınavında ve projelerinde başarılı olan adaylar “Kara Kuşak Başarı Sertifikası” almaya hak kazanırlar.