Sarı Kuşak

Sarı Kuşak Eğitimleri

Yalın Altı Sigma Kara Kuşak ve Yeşil Kuşak projelerinde takım üyesi olarak rol alabilecek ve/veya gereken desteği oluşturacak süreç uzmanlarına ve süreç uygulayıcılarına temel Yalın Altı Sigma kavramlarını, metodolojisini ve temel problem çözme araçlarını aktarmayı hedefleyen üç günlük bir eğitimdir.

Yönetimin ve Şampiyonun uygun gördüğü liderlik özelliklerine sahip Sarı Kuşak adaylar, çözümü Yeşil Kuşak projelerine kıyasla daha kolay olan iyileştirme projelerinin takım liderliğine atanabilirler. Sarı Kuşak’ların proje liderliğini üstlendiği durumlarda, Sarı Kuşakların yönlendirilmesi için gereken uzmanlık ve koçluk desteğinin Kara Kuşaklar veya Yeşil Kuşaklar tarafından verilmesi proje başarısı için çok önemlidir.