Yalın Üretim

Yalın Üretim Nedir?

Yalın üretim sistemi, bir firmanın faaliyetlerinde maksimum verimi elde etmesi için tasarlanmış bir sistemdir. Ana hedef “siparişin alınmasından ürünün müşteriye teslimi ve sonrasında da ödemenin alınmasına kadar geçen sürenin kısaltılması” olarak tanımlanabilir. Bu kısalma süreç içerisinde var olan ve katma değer üretmeyen her şeyin ortadan kaldırılması ile elde edilir. Böylece maliyetlerde, teslimatta ve kalitede beklenenin ötesinde bir iyileşme sağlanır. Klasik yönetim anlayışında genellikle direkt işçilik (görünen işçilik) üzerine eğilerek yatırım ve iyileştirme çalışmaları yapılır. Oysa asıl maliyet oluşturan kalemler yöneticinin göremediği alanlarda ve katma değer oluşturmayan zaman kayıplarında gizlidir. Yalın Üretim Sisteminin temel hedefi işte bu gizli maliyetlerin ortaya çıkarılması ve azaltılması olarak açıklanabilir.

Yalın üretim, operasyonel etkinlik konusunda mükemmelleşmeyi amaçlar. Eldeki olanakların üretken kullanımına yönelik yaklaşım, teknik ve uygulamalar içerir. Bu amaçla organizasyona bakışı israfların ortadan kaldırılması yönündedir. Ürünün oluşmasında değer katmayan her türlü faaliyet israf olarak görülür. Yalın bir organizasyonda faaliyetler işlerin akışına göre düzenlenmiştir. Müşteri beklentilerini karşılayan ürünler çok kısa sürede üretim sisteminden geçerler. Düzenlemelerin ek yatırım gerektirmeden yapılması hedeflendiğinden, kalite ve hızdaki artış, doğrudan maliyet düşüşüne neden olur. Yalın tekniklerin tamamı, atölye içinde yapılan, uygulamaya yönelik çalışmalardır. Kısa zamanda gözle görülen sonuçlar verirler.