Dünyada Altı Sigma

Dünyada Altı Sigma

Dünyada Altı Sigma

Dünyada Altı Sigma, birçok sektörde veya iş yerinde kullanılmaktadır. Bu iş yerlerinin bulunduğu kategoriler farklı farklı olsa da hepsinin amacı aynıdır. Bu şirketlerin tek amacı kar elde edebilmektedir. Bu karları en yüksek seviyeye veya noktaya çıkarabilmek için ise Altı Sigma yöntemini uygularlar. Şu anda dünyada bu yöntemi uygulayan sektör sayısı epey bir fazladır. Bu yöntemi iyi uygulayan şirketlerin gelişimleri halen devam etmektedir.

Şirketlerinin büyümüş olması veya kar etmiş olması hiç var olmayacak sorunlar demek değildir. Bu şirketler bunun farkında olarak düzenli aralıklarla Altı Sigma metodunu uygulamaktadır. Geçmişte Altı Sigma metodolojisini kavrayamamış pek çok şirket veya yönetim gördük. Bu yönetimler ise şu anda batmış veya unutulmaya yüz tutmuş durumda. Amerika, Asya ve Avrupa’da bu örnekler bir hayli fazla. Türkiye’de sigmadan kendine düşen payı almıştır.

Bu markalar, Dünyada Altı Sigmayı en iyi kullanan ve yönetenlerdir. Bu şirketlerin şu andaki seviyelerine gelme sebebi olarak da Altı Sigma örnek olarak gösterebilir. Maliyeti düşürerek yüksek kaliteyi amaçlayan sigmanın en büyük temsilcileri ise ABD ve Japonya’dır.

Altı Sigma Tarihi ve Gelişimi

Tarihsel olarak bakıldığında Motorola yöneticisi Art Sundry’nin sözler ile tarih sahnesinde bu kavram yerini almıştır. Bu sözler ise şu şekildedir: ‘’Motorola’daki asıl problem kalitemizin kokuşmuşluğudur.’’

Bu söz aslında şunu kastetmektedir; maliyetli ürün ile maliyetsiz ürün arasındaki ciddi korelasyon farkının gözler önüne serildiği bir durum kastedilmek istenmektedir. Art Sundry’nin bu sözleri, Motorola’nın farklı bir ticari yol haritası izlemeye başladığı veya farklı bir anlayışı benimsediği durumun başlangıcıdır. Motorola artık kaliteyi şu şekilde tanımlamaya başlamıştır: en yüksek kalitede üretim, en düşük maliyetle olan yönetimdir.

Bu şekilde Dünyada Altı Sigma anlayışının ilk adımları Motorola veya Art Sundry ile gerçekleşmiştir. Altı Sigmanın birçok tanımı vardır. O yüzden tanımları iyi kavramak pek tabii önemlidir. Fakat ortak tanım ise mükemmel ürün veya hizmeti sağlamak amacıyla kat edilen çok disiplinli bir anlayış olarak karşımıza çıkar. Altı Sigmanın uygulanışı ve diğer tüm bilgileri Buradan öğrenebilirsiniz.

Altı Sigma Kuşaklar ve Anlamları

Altı sigma içinde belli seviyeler vardır. Bu seviyeler içerisinde de uzman olan kimseler vardır. Bu uzman kişiler veya bireyler tüm aşamalarda farklı bir rol oynar. Bu kuşaklar ile birlikte net bir şablon Altı Sigma içinde oluşur. Bu kuşaklar ise; kara kuşak, yeşil kuşak, sarı kuşak, beyaz kuşak, şampiyonlar ve yöneticiler olmak üzeredir.

Uzman Kara Kuşak

İsmi itibari ile uzman çalışanlar veya personellerin yer aldığı kuşaktır. Bu kuşak sınıfı, adeta birer eğitmen görevindedir. Çünkü kara ve yeşil kuşakları çalışanları eğitirler. Aynı zamanda altı sigmanın projelendirme aşamasından sonuç aşamasına kadar aktif rol alırlar. Bu yönetimlerin veya projelerin birer iç danışmanıdır.

Kara Kuşak

Projelerin başında duran personellerin yer aldığı kategoridir. Daha alt kademelere eğitim verirler.

Yeşil Kuşak

Altı Sigma içinde en önemli aşamalardan sorumlu bireylerin yer aldığı kategoridir. Yeşil kuşak, veri toplama ve analiz etmeden sorumludur. Daha alt kademeleri zaman zaman yönettiği de görülmüştür.

Sarı Kuşak

Altı Sigma içerisinde ekip üyelerinin bulunduğu kuşaktır. İyileştirmeler veya raporlamalarda fikirlerini beyan ederler. Onlar da birçok Altı Sigma projesinde baş gösterirler.

Beyaz Kuşak

Beyaz kuşak, bir sorun çözme ekibidir. Yani farklı ekiplerle çalışabilir.

Şampiyonlar

İsmi aslında görevini niteleler şekildedir. Dağıtım, planlama, tanımlama, vizyon veya misyonu bu ekip üyeleri belirler. Bunları yaparken gelen çalışanlara da bu fikri entegre ederler. Altı Sigma aşamalarında mutlaka bulunan şampiyonlar, gerekli kaynakları sağlayarak olası tüm sorunların önüne geçmeye çalışır.

Yöneticiler

Olası organizasyonun kültürüne istinaden programın odağını oluştururlar. Bu şekilde projenin uyumunu en iyi şekilde sağlarlar.

DMAIC (TÖAİK) ve Altı Sigma

Bir kalite stratejisi olan DMAIC, prosesleri iyileştirmek amacıyla kullanılır. Veri odaklı bir stratejiye dayanan DMAIC, altı sigmanın en önemli parçalarından biridir. Kalite iyileştirme prosedürü olarak bilinen DMAIC’in Türkçe karşılığı ise TÖAİK’dir. TÖAİK veya DMAIC, 5 aşamadan meydana gelir. Bu aşamalardan kısaca bahsedersek ise şu şekildedir:

 • Tanımlama: Sorun, faaliyetler, fırsatlar, müşteri iletişimi ve daha birçok ayrıntıyı tespit etmek amacıyla DMAIC’in Altı Sigma yöntemlerinde bulunur.
 • Ölçme: Proses performans ölçümü bu aşamada meydana gelir.
 • Analiz: Mevcut ürünün kusurlarını veya nedenlerini belirlemek için bu aşama zaruri taktide işlenir.
 • İyileştirme: Tanımlama, ölçme veya analiz aşamaları sonucu elde edilen veriler ile olası sorunu çözmek için adımlar atılır. Bunun için birkaç faaliyet gerçekleştirilir.
 • Kontrol: İyileştirme sonucu elde edilen kazanımların kalıcı olmasını sağlamak bu fazın temel amacıdır. Sürecin kontrol altında olmadığı durumlar tespit edilerek tekrardan iyileştirme çalışmalarına başlanır.

Yalın altı sigma, mevcut iş sürecindeki hata oranını sıfırlamayı hedefleyen bir metodolojidir. Bu metodolojide Altı Sigma, verimliliği arttırmayı ve süreçte iyileştirmeler yapmayı amaçlar. Yalın altı sigma, müşteri memnuniyetini en tepeye veya uç noktaya çıkarırken ürün maliyetini de azaltır. Bu anlamda kalite ile maliyeti zıt doğrultuda tutmaya özen gösterir. Yalın altı sigma ve hakkındaki daha çok bilgiye Buradan ulaşabilirsiniz.

Altı Sigma Nedir ve Neden Önemlidir?

Sigma aslında Yunan alfabesinde bulunan bir harftir. Büyük harf olan sigma, toplam veya hepsi anlamına gelir. Küçük olan sigma ise istatiksel bir ölçüttür. Sigmanın kökenleri de bu harfi hedef alır. Bu ölçüt aynı zamanda standart sapmanın da birer ölçüsüdür. Günümüzde ise Altı Sigma, müşteri memnuniyetini hedef alan bir metodolojidir. Bu metodoloji, ürün kalitesini en uç seviyede tutmayı amaçlar. Bunu yaparken de şirket menfaatlerini göz önünde bulundurur. A kalite bir hizmet vermek isteye her şirket, Altı Sigmanın avantajlarından faydalanır.

Altı Sigma Gerçekten İşe Yarıyor Mu?

Bu sorunun cevabını biz, kanıtlanmış verilere veya raporlara göre vereceğiz. İlk vereceğimiz örnek Arçelik olacak. Arçelik, 100 adetin üzerinde bir sigma projesini hayata geçirdi. Bu projelerden ise toplamda 15 milyon dolardan fazla karı kasasına koydu. Bu kar, Arçelik’in cirosu değil, standart sapmalar sonucu ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ile oluşan kazançlar olarak raporlandı.

Altı Sigma gerçekten işe yarıyor mu? Sorusunun cevabını daha yüksek bir meblağ ile verelim. Korsda, 2002’de tam tamına 5 adet altı sigma projesi geliştirdi. Bu projelerden ise tam tamına 670 bin dolardan fazla para kazandı. Şu anda sadece rakamlar üstünden gidiyoruz fakat sigmanın tam anlamıyla işe yarayıp yaramadığını farklı bir şekilde de kanıtlayabiliriz.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Indiana Fort Wayne’de bir hükumet, altı sigma projesine başvurdu. Başvurma sebebi ise sonu gelmeyen çukur problemlerinin veya sorunlarının ortadan katiyen kalkmamasıydı. Altı Sigma devreye girdi ve bir güm içinde var olan veya olacak olan çukurların %99’unu kapattı.

Dünyada Altı Sigma Uygulayan Şirketler

Dünyanın dört bir tarafında nam salmış bu şirketler, sigmanın başarılı olduğunun birer kanıtı niteliğindedir. Listede olan bu şirketler, şu anda sektörlerinin global veya lider markaları konumunda. Büyük şirketler büyük bir özveri ile yönetilir. Özveri ise sigma ayrıcalıkları ile beraber gelir. İşte özverinin hayat bulduğu, altı sigmanın kanıtı olan şirketler:

 • Motorola
 • Ford
 • Quantum
 • Toshiba
 • Fiat
 • Volvo
 • Samsung
 • Hyundai
 • Sony
 • Shell
 • Pirelli
 • LG